Lưu ý quyết toán thuế cho công ty thương mại


Thuế là nghĩa vụ mà doanh nghiệp cần thực hiện với nhà nước, để được hưởng môi trường kinh doanh an toàn, công bằng. Nộp thuế nhà nước tùy từng lĩnh vực mà yêu cầu quyết toán sẽ khác nhau. Với những hoạt động và nội dung riêng, yêu cầu kế toán viên cần thao tác chính xác, đầy đủ.

Sử dụng phần mềm kế toán thuế là công cụ đắc lực cho hoạt động của các công ty thương mại. Tuy nhiên, thao tác của chuyên viên vẫn đóng vai trò quan trọng cần chú ý. Chia sẻ dưới đây về quyết toán thuế cho các công ty thương mại, để giảm thiểu các vấn đề rủi ro, thiếu sót.

Cần biết khi quyết toán thuế trong cách doanh nghiệp thương mại

Quyết toán thuế cho công ty thương mại sẽ có những đặc trưng riêng mà kế toán viên cần thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Sau đâu là những lưu ý quan trọng để thực hiện kế toán thuế cho doanh nghiệp thương mại:

  • Vấn đề kế toán thuế GTGT của doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu mà các chuyên viên kế toán cần thực hiện. Kiểm tra tất cả giấy tờ, liên quan đến thuế GTGT của doanh nghiệp, kê khai đầy đủ. Thông thường, kế toán viên sẽ tổng hợp hóa đơn chứng từ vào bảng excel để tổng hợp, tính toán chính xác, tránh sai phạm thiếu sót.
  • Vấn đề hợp đồng mua vào – bán ra, xác định tình trạng hợp đồng đã thanh lý trong các chu kỳ, đảm bảo thời gian kết thúc hợp đồng đã chính xác hay chưa.
  • Đối chiếu các vấn đề liên quan đến doanh thu, hóa đơn của doanh nghiệp. Yêu cầu kế toán phải kiểm tra TK 511 cân đối các khoản phát sinh, đảm bảo ngày xuất hóa đơn phải trùng khớp, các hóa đơn đã hủy phải được kê khai đúng mục.
  • Vấn đề về giá vốn bán hàng: kiểm tra hàng bán có xuất đúng giá hóa đơn của thời hạn lưu kho hay không, trường hợp hàng tồn kho cần áp dụng tính giá tồn kho.
  • Vấn đề tồn kho của doanh nghiệp: đảm bảo số liệu cần khớp với thực tế, số lượng hàng hóa còn tồn lại trong kho, chất lượng hàng. Kiểm tra số lượng hàng tồn kho, so sánh với số liệu hàng đã xuất, nhập có chính xác hay không.

Lựa chọn phần mềm quyết toán thuế phù hợp với doanh nghiệp thương mại

Kế toán thuế cho doanh nghiệp thương mại được Bộ tài chính quy định nghiêm ngặt. Yêu cầu các đơn vị phải thực hiện chính xác. Tuy nhiên, với nhiều đầu việc cần quyết toán, kế toán viên khó quản lý, so sánh số liệu từ chứng từ và excel theo phương pháp thủ công.

Sử dụng phần mềm quyết toán thuế sẽ giúp việc nhập số liệu và phân chia sổ kế toán dễ dàng quản lý hơn. Việc tra soát thông tin, kiểm tra ngày nhập và xuất kho chính xác, nhanh chóng.

Số liệu doanh thu, hóa đơn được tính theo công sức của lĩnh vực thương mại, với các số liệu được liên kế, tránh vấn đề sai sót.

Quyết toán thuế là khâu quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, tùy theo doanh thu hàng năm. Lĩnh vực thương mại sẽ có đặc trưng riêng về quyết toán Thuế TNCN, giá vốn bán hàng, hàng tồn kho, hợp đồng mua vào bán ra của doanh nghiệp…

Lưu ý lựa chọn phần mềm kế toán với tính năng phù hợp để hoạt động quyết toán thuế chính xác. Tại https://sme.misa.vn/, phần mềm được phát triển linh hoạt, tự động hóa giúp giảm khối lượng công việc, thời gian thao tác và tăng độ chính xác.